INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
Sympozjum doktoranckie 2013
Studia Doktoranckie IF PAN
Copyright C IFPAN2011
W dniach 14.06 - 15.06.2013 odbędzie się V (już) Sympozjum Doktoranckie IF PAN w Domu Pracy Twórczej PAN w Mądralinie. W programie spotkania jest przewidzianych dwanaście 20-minutowych wykładów przedstawianych przez doktorantów III roku. Wykład zaproszony o podstawach mechaniki kwantowej wygłosi profesor Iwo Birula - Białynicki.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!


Sympozjum_2013_IMG_0054