INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
Sympozja doktoranckie
Studia Doktoranckie IF PAN
Copyright C IFPAN2011
Sympozjum doktoranckie 2014
program
abstrakty
zdjęcia
Sympozjum doktoranckie 2013
program
zdjęcia
Sympozjum doktoranckie 2012
program
zdjęcia
Sympozjum doktoranckie 2011:   zdjęcia
Sympozjum doktoranckie 2010 - program
Sympozjum doktoranckie 2009
Sympozjum doktoranckie 2015
program
wykłady
Sympozja w IF PAN
Sympozja wyjazdowe