INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
Informacje dla opiekunów prac
Studia Doktoranckie IF PAN
Copyright C IFPAN 2011
Regulamin studiów
Regulamin studiów obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.
Program studiów
Ustawa o stopniach naukowych
Deklaracja opiekuna naukowego