INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
Kontakt
Studia Doktoranckie IF PAN
Copyright C IFPAN 2011
Kierownik:
prof. dr hab. Mariusz Gajda
tel.: (48-22) 843-70-01 wew. 2931

Sekretariat:
mgr Elżbieta Frąckiewicz
e-mail: sekretariat.msd@ifpan.edu.pl
tel.: (48-22) 843-70-01 wew. 2181
fax: (48-22) 843-09-26

Opiekunowie Projektów Badawczych