INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studium Doktoranckie
Wykłady semestralne
Studium Doktoranckie IF PAN
Copyright C IFPAN 2011
Wykłady monograficzne i seminaria: semestr zimowy 2016/17
Wykłady monograficzne i seminaria: semestr letni  2016/17
Zachęcam również do korzystania z wykładów prowadzonych
w Szkole Nauk Ścisłych UKSW, IFD UW i PW.


Wykłady obowiązkowe i fakultatywne: jesień/zima 2017 i wiosna 2018