Sesja Naukowa w Instytucie Fizyki PAN z okazji Jubileuszu osiemdziesiątych
urodzin profesora Jerzego Kołodziejczaka
 
 


Wykład

Dyrektor IF PAN prof. Leszek Sirko wręcza kwiaty Profesorowi Kołodziejczakowi

Wystąpienie dostojnego Jubilata