Wybór dr Magdaleny Stobińskiej do Rady Młodych Naukowców
 
 


   dr Magdalena Stobińska


 Dr Magdalena Stobińska mianowana została członkiem Rady Młodych Naukowców, organu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego zadaniem jest identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych naukowców, oraz przygotowywanie zaleceń dotyczących mechanizmów wspierania rozwoju kariery młodych pracowników nauki.
Obecna, IV kadencja Rady, po raz pierwszy będzie trwała dwa lata i zakończy się w połowie 2015 r.