Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTYTUCJE BLISKO ZWIAZANE Z IF PAN
 
 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium rentgenowskie
Wpływ warunków wzrostu na własności krystalograficzne i morfologię powierzchni warstw izolatora topologicznego SnTe(001)
Wtorek, 19 grudnia, godz. 10:30, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki teoretycznej
1D and 2D Bose-Hubbard models
Wtorek, 19 grudnia, godz. 12:00, Sala D, IF PAN
 
  Seminarium fizyki materii skondensowanej
Nanostruktury tlenkowe - od zastosowań w elektronice do zastosowań w biologii i medycynie
Wtorek, 19 grudnia, godz. 13:30, Sala D, IF PAN
 
  Konwersatorium IF PAN
Probing fundamental properties of condensed matter systems with positive muons
Wtorek, 19 grudnia, godz. 15:15, Aula, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Specjalista ds. XPS (X-Ray Photoelectron Spectrometer)   
(English ver.)
   05.12.17 - 30.01.18
 
  Doktorant/ka, fizyka promieni X i mikroskopia elektronowa   
(English ver.)
   28.11 - 22.12
 
  PostDoc, teoria otwartych układów kwantowych / kwantowej kontroli    (English ver.)
   24.11.17 - 15.01.18
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Amphoteric Be in GaN: Experimental Evidence for Switching between Substitutional and Interstitial Lattice Sites
F. Tuomisto, V. Prozheeva, I. Makkonen, T. H. Myers, M. Bockowski, and H. Teisseyre
Phys. Rev. Lett. 119, 19, 1964044 (2017)
 
  Intramolecular Electron Transfer in Frozen Solvents: Charge Transfer and Local Triplet States Population Dynamics Revealed by Dual Phosphorescence
J. Karpiuk, A. Majka, E. Karolak, J. Nowacki
J. Phys. Chem. Lett. 8, 4659-4667 (2017)
 
  High-Resolution Two-Dimensional Optical Spectroscopy of Electron Spins
M. Salewski, S. V. Poltavtsev, I.A. Yugova, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, D. R. Yakovlev, I. A. Akimov, T. Meier, and M. Bayer
Phys. Rev. X 7, 3, 031030 (2017)
 
  Abundant Acceptor Emission from Nitrogen-Doped ZnO Films Prepared by Atomic Layer Deposition under Oxygen-Rich Conditions
E. Guziewicz, E. Przeździecka, D. Snigurenko, D. Jarosz, B. S. Witkowski, P. Dłużewski, and W. Paszkowicz
ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 31, 26143-26150 (2017)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej
Henryk Teisseyre
Nr patentu: PL393292
 
  Diode laser
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, A. Grois, J. Suffczyński
Nr patentu: AT512938-B1, AT512938-A4
 
  Method for embedding magnetic nano-crystals into a semiconductor
A. Bonanni, T. Devillers, T. Dietl, T. Li, A. Navarro-Quezada
Nr patentu: AT512636-A4, AT512636-B1
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061