Biblioteka Czasopisma Webmail
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Studium doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTYTUCJE BLISKO ZWIAZANE Z IF PAN
 
 
 
 
 
 
BIEŻĄCE  SEMINARIA
 
 
  Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
Uwodornione związki międzymetaliczne typu La(Fe,Si,Mn)13 - sposób otrzymywania, właściwości i zastosowanie
Środa, 20 czerwca, godz. 10:00, Sala 203, IF PAN
 
 
KONKURSY  I  OFERTY PRACY
 
 
  Kierownik zespołu    (English ver.)
   14.06 - 10.07
 
  Postdoc    (English ver.)
   14.06 - 10.08
 
  Ekspert w zakresie wytwarzania nanostruktur, adiunkt (1/4 etatu)    (English ver.)
   14.06 - 27.06
 
  Unieważnienie konkursu na adiunkta w dziedzinie metod dyfrakcyjnych w fizyce ciała stałego   
   07.06
 
  Doktorant - stypendysta w zakresie eksperymentalnej fizyki ciała stałego    (English ver.)
   24.05 - 24.06
 
 
Technik laboratoryjny   
   18.06 - 29.06
 
  Koordynator projektu europejskiego i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej MagToP   
   11.06 - 20.06
 
  Administrator serwerowych systemów linuxowych   
   11.06 - 25.06
 
  Pracownik inżynieryjno-techniczny    (English ver.)
   08.06 - 30.06
 
  Fizyk, specjalista do obsługi akceleratora    (English ver.)
   08.06 - 30.06
 
 
rozwiń wcześniejsze konkursy →    
 

             
 
RESEARCH  HIGHLIGHTS
 
 
  Separation of enantiomers by their enantiospecific interaction with achiral magnetic substrates
L. T. Baczewski (co-author)
Science (2018)
 
  Current polarity-dependent manipulation of antiferromagnetic domains
M. J. Grzybowski (co-author)
Nature Nanotechnology 13, 362-365 (2018)
 
  Sequential electron transfer governs the UV-induced self-repair of DNA photolesions
R. Szabla, H. Kruse, P. Stadlbauer, J. Sponer and Andrzej L. Sobolewski
Chem. Sci. 9, 3131-3140 (2018)
 
  Fragility of the Dirac Cone Splitting in Topological Crystalline Insulator Heterostructures
C. M. Polley, R. Buczko, A. Forsman, P. Dziawa, A. Szczerbakow, R. Rechciński, B. J. Kowalski, T. Story, M. Trzyna, M. Bianchi, A. Grubišić Čabo, P. Hofmann, O. Tjernberg, and T. Balasubramanian
ACS Nano 12, 1, 617-626 (2018)
 
  Superluminal X-waves in a polariton quantum fluid
A. Gianfrate, L. Dominici, O. Voronych, Michał Matuszewski, M. Stobińska, D. Ballarini, M. De Giorgi, G. Gigli and D. Sanvitto
Light: Science & Applications 7, 17119 (2018)
 
  wiecej publikacji →
 
 
DOKTORATY
 
 
PATENTY
 
 
  Struktura ogniwa fotowoltaicznego oraz sposób wykonania struktury ogniwa fotowoltaicznego
S. Gierałtowska, M. Godlewski, G. Łuka, R. Pietruszka, Ł. Wachnicki, B. Witkowski
Nr patentu: PL227817
 
  Sposób wytwarzania podłoży z nanopowłokami o rozwiniętej powierzchni
S. Gierałtowska, Ł. Wachnicki, B. Witkowski, M. Godlewski, K. Kopalko
Nr patentu: PL227744
 
  Sposób generacji liczb losowych i układ do generowania liczb losowych
Marek Foltyn, Maciej Zgirski
Nr patentu: PL227546
 
  wiecej patentów →
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061