Biblioteka Czasopisma Webmail *
 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Seminaria 
   Konferencje 
 
 
   Projekt MagTop    
   Projekty QuantERA    
   Projekty TechMatStrateg 
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy    
   POIG - Projekty    
   Projekt EAgLE    
   Projekt Baltic TRAM    
   Projekt MSCA POLONEZ    
   Udział Polski w ESRF 
   Fundusze strukturalne UE    
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komisje stałe w IF PAN
 
 
 


Komisje stałe działające w Instytucie Fizyki PAN

•  Komisje powołane przez Dyrektora IF PAN
•  Komisje Rady Naukowej IF PANKomisje powołane przez Dyrektora IF PAN

Doktorancka komisja stypendialna (kadencja do 30 września 2020 r.):
 1. dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PAN - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Mariusz Gajda
 3. prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
 4. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 5. dr hab. Łukasz Kłopotowski
 6. mgr Jan Krzywda - przedstawiciel doktorantów
Komisja stypendialna do spraw stypendiów socjalnych dla doktorantów (kadencja do 30 września 2020 r.):
 1. mgr Aleksandra Kłosaj, kierownik DKiP - przewodnicząca komisji
 2. mgr Elżbieta Frąckiewicz, sekretariat MSD
 3. mgr Magdalena Duda - przedstawicielka doktorantów
 4. mgr Jakub Polaczyński - przedstawiciel doktorantów
 5. mgr inż. Aneta Wardak - przedstawicielka doktorantów
Odwoławcza komisja stypendialna do spraw stypendiów socjalnych dla doktorantów (kadencja do 30 września 2020 r.):
 1. mgr Anna Szymborska - przewodnicząca komisji
 2. dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
 3. mgr inż. Mateusz Hajdel - przedstawiciel doktorantów (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
 4. mgr Jan Krzywda - przedstawiciel doktorantów
 5. mgr Konrad Norowski - przedstawiciel doktorantów
Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. dr Paweł Głód, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych - przewodniczący komisji
 2. Maria Turska - lekarz medycyny pracy
 3. Beata Bartyska - specjalistka ds. BHP
 4. Agnieszka Jędrzejewska - przedstawicielka pracowników
 5. Teodor Jarosiński - przedstawiciel pracowników
Komisja socjalna:
 1. Joanna Bodecka
 2. Marcin Czech
 3. Piotr Dziawa
 4. Krzysztof Fronc
 5. Wioleta Gryz
 6. Ewelina Milińska
 7. Jerzy Szonert
 8. Marta Witkowska-Baran
Komisja antymobbingowa (Działająca w oparciu o Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 21 lutego 2017 r.):

     Skład komisji zależy każdorazowo od rozpatrywanej sprawy.

Komisja przetargowa:
 1. prof. dr hab. Bogdan Kowalski - przewodniczący komisji
 2. prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN - zastępca przewodniczącego
 4. Grzegorz Karczmarek - sekretarz
 5. Joanna Romanowska-Kowalczyk - sekretarz
 6. Tomasz Wojciechowski - członek komisji
 7. Krzysztof Fronc - członek komisji
 8. Teodor Jarosiński - członek komisji


Komisje Rady Naukowej IF PAN

Komisja do spraw Samodzielnych Pracowników Naukowych:
 1. prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski
 2. prof. dr hab. Jacek Kossut
 3. prof. dr hab. Marek Kuś
 4. prof. dr hab. Jan Mostowski
 5. prof. dr hab. Roman Puźniak
 6. prof. dr hab. Leszek Sirko
 7. prof. dr hab. Tomasz Story - przewodniczący komisji
 8. prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski - zastępca przewodniczącego komisji
 9. prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz
 10. dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
Komisja do spraw Asystentów i Adiunktów:
 1. prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz- zastępca przewodniczącego komisji
 2. prof. dr hab. Grzegorz Karczewski
 3. prof. dr hab. Bogdan Kowalski
 4. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk - przewodniczący komisji
 5. dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
 6. dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN
 7. dr hab. Michał Matuszewski, prof. IF PAN
 8. dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN
 9. dr hab. Łukasz Kłopotowski
Komisja do spraw Kształcenia:
 1. prof. dr hab. Piotr Bogusławski
 2. prof. dr hab. Ryszard Buczko - zastępca przewodniczącego komisji
 3. prof. dr hab. Mariusz Gajda
 4. prof. dr hab. Zbigniew Kisiel
 5. prof. dr hab. Tomasz Story
 6. prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
 7. prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur
 8. dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PAN
 9. dr hab. Anna Niedźwiecka, prof. IF PAN
 10. dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN - przewodniczący komisji
 11. mgr Rafał Rudniewski 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061