Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Wykonawcy projektu » Instytut Chemii Fizycznej PAN

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

 
  W ramach realizacji projektu w Instytutu Chemii Fizycznej PAN prowadzone są nastepujące prace:
Zadanie 16.
Opracowanie technik mikrofabrykacji układów mikroprzepływowych oraz ich integracja z sensorami.
Zadanie 17.
Opracowanie podstaw działania sensorów na bazie bioogniw i fotoogniw.
Zadanie 18.
Charakterystyka powierzchni przewodzących i półprzewodnikowych wybranymi metodami fizykochemicznymi.
Zadanie 19.  ←  Zwiń
Opracowanie podstaw budowy sensora przeciwciał na bazie powierzchni GaN i ZnO modyfikowanej polipeptydamii.

mikroskop

W badaniach prowadzonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN wykorzystwane są najnowsze urządzenia i przyrządy pomiarowe.
Na zdjęciu przedstawiony jest mikroskop konfokalny wykorzystywany do badania struktury trójwymiarowych obiektów organicznych np. agregatów białek, żywych komórek itp.

Zadania badawcze realizowane w ramach projektu prowadzone są w laboratoriach Instytutu Chemii Fizycznej PAN, mieszczącego się przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie.