Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Konferencje » Kwantowe Nanostruktury I » Lista uczestników

 
 
I Konferencja
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie


LISTA UCZESTNIKÓW

 1. mgr Anna Baranowska-Korczyc (Instytut Fizyki PAN)
 2. doc. Adam Barcz (Instytut Fizyki PAN, ITE)
 3. dr Michał Boćkowski (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 4. prof. Piotr Bogusławski (Instytut Fizyki PAN)
 5. dr Bogusław Boratyński (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, P. Wr.)
 6. mgr Michał Borysiewicz (Instytut Technologii Elektronowej)
 7. prof. Marek Cieplak (Instytut Fizyki PAN)
 8. dr Igor Czerski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 9. dr inż. Danuta Dobosz (Instytut Fizyki PAN)
 10. doc. Wojciech Dzwolak (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 11. prof. Danek Elbaum (Instytut Fizyki PAN)
 12. doc. Marcin Fiałkowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 13. dr Krzysztof Fronc (Instytut Fizyki PAN)
 14. doc. Piotr Garstecki (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 15. mgr Adam Gorlewicz (Instytut Biologii Do¶wiadczalnej PAN)
 16. prof. Jerzy Gregorowicz (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 17. doc. Izabella Grzegory (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 18. dr Elżbieta Guziewicz (Instytut Fizyki PAN)
 19. dr Marek Guziewicz (Instytut Technologii Elektronowej)
 20. prof. Jerzy Herbich (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 21. prof. Robert Hołyst (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 22. dr Iwona Flis-Kabulska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 23. prof. Aleksander Jabłoński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 24. dr Elżbieta Janik (Instytut Fizyki PAN)
 25. prof. Leszek Kaczmarek (Instytut Biologii Do¶wiadczalnej PAN)
 26. dr Agata Kamińska (Instytut Fizyki PAN)
 27. Agnieszka Kamińska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 28. dr inż. Eliana Kamińska (Instytut Technologii Elektronowej)
 29. prof. Grzegorz Karczewski (Instytut Fizyki PAN)
 30. mgr Paweł Kempisty (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 31. Kamil Kłosek (Instytut Fizyki PAN)
 32. mgr Krzysztof Kopałko (Instytut Fizyki PAN)
 33. mgr inż. Katarzyna Korwin-Mikke (Instytut Technologii Elektronowej)
 34. prof. Jacek Kossut (Instytut Fizyki PAN)
 35. dr Iwona Kowalik (Instytut Fizyki PAN)
 36. doc. Bogdan Kowalski (Instytut Fizyki PAN)
 37. prof. Adrian Kozanecki (Instytut Fizyki PAN)
 38. dr Małgorzata Krajewska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 39. mgr Tomasz Krajewski (Instytut Fizyki PAN)
 40. prof. Stanisław Krukowski (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 41. prof. Włodzimierz Kutner (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 42. prof. Janusz Lewiński (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 43. prof. Michał Leszczyński (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 44. mgr Michał Łopuszański (ICM, UW)
 45. mgr Bolesław Łucznik (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 46. mgr Grzegorz Łuka (Instytut Fizyki PAN)
 47. mgr Małgorzata Łukasiewicz (Instytut Fizyki PAN)
 48. dr Agnieszka Michota-Kamińska (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 49. dr Anna NiedĽwiecka (Instytut Fizyki PAN)
 50. dr Igor Nogala (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 51. dr Aleksandra Nowicka (Instytut Fizyki PAN)
 52. dr Krzysztof Noworyta (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 53. prof. Marcin Opałło (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 54. prof. Iwona Pasternak (Instytut Technologii Elektronowej)
 55. dr Maciej Paszewski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 56. doc. Wojciech Paszkowicz (Instytut Fizyki PAN)
 57. doc. Piotr Perlin (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 58. dr Jacek Piechota (ICM, UW)
 59. prof. Marek Pietraszkiewicz (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 60. prof. Anna Piotrowska (Instytut Technologii Elektronowej)
 61. prof. Sylwester Porowski (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 62. dr Paweł Prystawko (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 63. dr Ewa PrzeĽdziecka (Instytut Fizyki PAN)
 64. dr Adam Samborski (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 65. dr Marcin Sarzyński (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 66. mgr inż. Zuzanna Sidor (Instytut Technologii Elektronowej)
 67. prof. Leszek Sirko (Instytut Fizyki PAN)
 68. mgr Bożena Sikora (Instytut Fizyki PAN)
 69. prof. Czesław Skierbiszewski (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 70. dr Janusz Sobczak (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 71. mgr Jakub Sołtys (ICM, UW)
 72. mgr Paweł Str±k (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 73. prof. Andrzej Suchocki (Instytut Fizyki PAN)
 74. prof. Tadeusz Suski (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 75. Andrzej Szczepankiewicz (Instytut Biologii Do¶wiadczalnej PAN)
 76. dr hab. Wojciech Szuszkiewicz (Instytut Fizyki PAN)
 77. dr Adam Szyszka (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, P. Wr.)
 78. dr Weronika ¦liwa (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 79. dr Henryk Teisseyre (Instytut Fizyki PAN)
 80. prof. Marek Tłaczała (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, P. Wr.)
 81. mgr Łukasz Wachnicki (Instytut Fizyki PAN)
 82. prof. Jacek Waluk (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 83. dr Jan Weyher (Instytut Wysokich Ci¶nień PAN)
 84. dr Grzegorz Wilczyński (Instytut Biologii Do¶wiadczalnej PAN)
 85. dr Jakub Włodarczyk (Instytut Biologii Do¶wiadczalnej PAN)
 86. mgr Tomasz Wojciechowski (Instytut Fizyki PAN)
 87. prof. Tomasz Wojtowicz (Instytut Fizyki PAN)
 88. mgr Wojciech Zaleszczyk (Instytut Fizyki PAN)
 89. doc. Zbigniew Żytkiewicz (Instytut Fizyki PAN)