Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Konferencje » Kwantowe Nanostruktury I » Program » 3 lutego

 
 
I Konferencja
Kwantowe Nanostruktury Półprzewodnikowe
do Zastosowań w Biologii i Medycynie


3 - 4 lutego 2009

Instytut Fizyki PAN
al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
Audytorium im. L. SosnowskiegoPROGRAM


3 lutego

 • 12:15   prof. Leszek Sirko   (Instytut Fizyki PAN)
               Otwarcie konferencji
 • 12:30   dr Elżbieta Guziewicz   (Instytut Fizyki PAN)
               Opracowanie technologii cienkich warstw ZnO i optymalizacja parametrów
               elektrycznych tych warstw do złącz Schottky'go.
    ( )
 • 13:00   prof. Tomasz Wojtowicz   (Instytut Fizyki PAN)
               Opracowanie tlenkowych nanostruktur.
 • 13:30   doc. Izabella Grzegory   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Krystalizacja objętościowa GaN metodą High Nitrogen Pressure Solution
               (HNPS) na zarodziach GaN o dużych rozmiarach z metody HVPE i HNPS.

               Krystalizacja objętościowa GaN metodą HVPE w celu uzyskania zarodzi
               GaN o dużych rozmiarach i o różnych orientacjach krystalograficznych.
 • 14:00 - 15:00   
           
  OBIAD


 • 15:00   prof. Stanisław Krukowski   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Zastosowanie modelowania wieloskalowego do optymalizacji technologii
               laserów emitujących w zakresie 380-500 nm, opartych na bazie azotków
               metali grupy III.
    ( )
 • 15:20   prof. Michał Leszczyński   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Zbadanie mechanizmów wzrostu azotkowych epitaksjalnych struktur
               kwantowych dla potrzeb nowej generacji emiterów światła.
 • 15:40   prof. Tadeusz Suski   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Zbadanie mechanizmów generacji światła w azotkowych strukturach
               kwantowych.
    ( )
 • 16:00   prof. Czesław Skierbiszewski   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Opracowanie i wytworzenie azotkowych struktur kwantowych
               z dwuwymiarowym gazem elektronów do wykorzystania w sensorach
               elektrycznych.
    ( )
 • 16:20   doc. Piotr Perlin   (Instytut Wysokich Ciśnień PAN)
               Nanostruktury azotkowe dla potrzeb sensorów optycznych.

               Opracowanie nowych koncepcji emiterów azotkowych (380 - 520 nm) w celu
               ich wykorzystania w sensorach chemicznych, biologicznych i medycznych.

               ( )
 • 16:50 - 17:20   
           
  PRZERWA NA KAWĘ


 • 17:20   prof. Marek Tłaczała   (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki,
               Politechnika Wrocławska)
               Wzrost i charakteryzacja struktur epitaksjalnych GaN/AlGaN z 2DEG metodą
               MOVPE oraz opracowanie technologii i konstrukcji testowych struktur
               przyrządowych tranzystorów HFET z chemiczną bramką.
 • 17:50   mgr Jakub Sołtys   (ICM, Uniwersytet Warszawski)
               Studium zbieżności dla powierzchni GaN i ZnO.

               Modelowanie oddziaływań molekuł biologicznych z powierzchniami GaN
               i ZnO.
 • 18:20   
           
  KOLACJA KONFERENCYJNA
4 lutego