Informacje ogólne 
   Dyrekcja 
   Rada Naukowa 
   Struktura organizacyjna 
   Profil naukowy 
   Akty prawne 
   Konkursy 
   Konkursy na stanowiska naukowe 
   Konkursy na stypendia naukowe 
 
 
   Zamówienia dla nauki i inne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
IF PAN  »  BIP  »  Rada Naukowa


 
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 
 
 
Rada Naukowa

Przewodniczący     prof. dr hab. Jacek Kossut
Wiceprzewodniczący     prof. dr hab. Marta Z. Cieplak
  prof. dr hab. Tomasz Story
Sekretarze     prof. dr hab. Ryszard Buczko
  prof. dr hab. Włodzimierz JastrzębskiSkład Rady
prof. dr hab. Piotr Bogusławski IF PAN bogus@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Buczko IF PAN buczko@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Stanisław Chwirot IF UMK chwirot@fizyka.umk.pl
prof. dr hab. Marek Cieplak IF PAN cieplak@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marta Cieplak IF PAN marta@ifpan.edu.pl
dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN IF PAN lcyw@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz Dietl Członek rzeczywisty PAN dietl@ifpan.edu.pl
dr Marek Dudyński QENERGY  mtf@mtf.pl
prof. dr hab. Mariusz Gajda IF PAN gajda@ifpan.edu.pl
dr Marta Galicka IF PAN galicka@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Robert R. Gałązka Członek rzeczywisty PAN galaz@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marek Godlewski IF PAN godlew@ifpan.edu.pl
dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN IF PAN grabec@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Wiesław Gruszecki UMCS wieslaw.gruszecki@umcs.lublin.pl
prof. dr hab. Robert Hołyst IChF PAN robert.holyst@gmail.com
prof. dr hab. Bogdan Idzikowski IFM PAN idzi@ifmpan.poznan.pl
prof. dr hab. Krystyna Jabłońska IF PAN jablo@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski IF PAN jastr@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Grzegorz Karczewski IF PAN karcz@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Mirosław Karpierz WF PW karpierz@if.pw.edu.pl
prof. dr hab. Zbigniew Kisiel IF PAN kisiel@ifpan.edu.pl
dr Marcin Klepka IF PAN mklepka@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Jacek Kossut IF PAN kossut@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Bogdan Kowalski IF PAN kowab@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Adrian Kozanecki IF PAN kozana@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Bolesław Kozankiewicz IF PAN kozank@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Marek Kuś CFT PAN marek@cft.edu.pl
mgr Khrystyna Levchenko IF PAN levchenko@uwb.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Maziewski UwB magnet@uwb.edu.pl
prof. dr hab. Jan Misiewicz WPPT PWr jan.misiewicz@pwr.wroc.pl
prof. dr hab. Jan Mostowski IF PAN mosto@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Maciej Nowak IF PAN mjnowak@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz IF PAN paszk@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Anna Piotrowska ITE ania@ite.waw.pl
prof. dr hab. Roman Puźniak IF PAN puzni@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Leszek Sirko IF PAN sirko@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Sobolewski Członek korespondent PAN sobola@ifpan.edu.pl
dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN IF PAN tomsow@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Roman Stępniewski IFD UW roman.stepniewski@fuw.edu.pl
prof. dr hab. Tomasz Story IF PAN story@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Suchocki IF PAN suchy@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Tadeusz Suski IWC PAN tadek@unipress.waw.pl
prof. dr hab. Andrzej Szewczyk IF PAN szewc@ifpan.edu.pl
dr Michał Szot IF PAN szot@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Henryk Szymczak Członek rzeczywisty PAN szymh@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski IF PAN wisni@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Jakub Zakrzewski IF UJ kuba@if.uj.edu.pl
prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur IF PAN zalum@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz IBB PAN piotr@ibb.waw.pl
prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz IF PAN zytkie@ifpan.edu.pl
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061