Informacje ogólne 
   Dyrekcja 
   Rada Naukowa 
   Struktura organizacyjna 
   Profil naukowy 
   Akty prawne 
   Konkursy 
   Konkursy na stanowiska naukowe 
   Konkursy na stypendia naukowe 
 
 
   Zamówienia dla nauki i inne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 
 
 
Konkursy na stypendia naukowe


 
Konkurs na stypendium:
 
•   Doktoranckie w Laboratorium SL2
  Data ogłoszenia: 12.04.2017 Data zamknięcia: 15.05.2017
 
•   Doktoranckie w Oddziale ON2
  Data ogłoszenia: 04.04.2017 Data zamknięcia: 30.06.2017
 
•   Doktoranckie w Oddziale ON4
  Data ogłoszenia: 20.01.2017 Data zamknięcia: 10.02.2017
 
•   Doktoranckie w Oddziale ON4
  Data ogłoszenia: 01.08.2016 Data zamknięcia: 31.08.2016
 
•   Doktoranckie w Oddziale ON2
  Data ogłoszenia: 30.05.2016 Data zamknięcia: 19.06.2016
 
•   Studenckie w Oddziale ON2
  Data ogłoszenia: 02.05.2016 Data zamknięcia: 15.06.2016
 
•   Doktoranckie w Oddziale ON2
  Data ogłoszenia: 02.05.2016 Data zamknięcia: 15.06.2016
 
 
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061