Informacje ogólne 
   Dyrekcja 
   Rada Naukowa 
   Struktura organizacyjna 
   Profil naukowy 
   Akty prawne 
   Konkursy 
   Konkursy na stanowiska naukowe 
   Konkursy na stypendia naukowe 
 
 
   Zamówienia dla nauki i inne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
IF PAN  »  BIP  »  Dyrekcja


 
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 
 
 
Dyrekcja
 
•   Dyrektor
prof. dr hab. Roman PuĽniak director@ifpan.edu.pl
 
  •   Zastępca Dyrektora ds. Naukowych  
  dr hab. Grzegorz Grabecki, prof. IF PAN research@ifpan.edu.pl  
 
  •   Zastępca Dyrektora ds. Projektów Badawczych  
  prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur projects@ifpan.edu.pl  
 
  •   Zastępca Dyrektora ds. Technicznych  
  dr Paweł Głód tech@ifpan.edu.pl  
 
  •   Główny Księgowy  
  mgr Grzegorz Dudek finance@ifpan.edu.pl  
 


 
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061