dr Pham Dinh Quoc Huy
Projekt i wykonanie - Bartłomiej S. Witkowski 2010 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk