Projekty
Projekty PL

Projekt Lider (zakończony)
"Optymalizacja układu białkowo-półprzewodnikowego pod kątem zastosowań sensorycznych" finansowany ze środków Narodowego Centrum Badan i Rozwoju

Kierownik projektu: Joanna Grzyb

Celem projektu jest optymalizacja układu pozwalającego na koniugację białek i kropek kwantowych, oraz innych, szeroko pojętych struktur półprzewodnikowych. Uzyskanie zoptymalizowanego systemu powinno w prosty sposób przełożyć się na możliwości komercjalizacyjne. Tworzone w trakcie projektu koniugaty zamierzamy wykorzystać przy konstrukcji sond fluorescencyjnych, reagujących na stan redoks otoczenia.

    W optymalizacji układu kluczowymi punktami będą:
  1. uzyskanie stabilnej stechiometrii wiązania, w szczególności układu jedna kropka kwantowa -jedno białko funkcyjne;
  2. zachowanie funkcjonalności białek skoniugowanych z półprzewodnikiem i rozwoju metod uzyskiwania kierunkowego, jednoetapowego silnego oddziaływania z powierzchnią oraz opracowanie nowych możliwości modułowego łączenia kolejnych białek;
  3. stabilizacja powierzchni kropek poprzez optymalizację nowego typu pokrycia, bazującego na amfifilowych białkach;
  4. pokazanie funkcjonalności opracowanego układu w szeregu testów in vitro i semi-in vivo, prowadzących do opracowania testów komercyjnych;
Homing PLUS (zakończony)
Białka o własciwościach redoksowych do zastosowań nanotechnologicznych

Kierownik projektu: Joanna Grzyb

Moim głównym celem było zaprojektowanie efektywnego systemu, łączącego aktywne w reakcjach redoks białka fotosyntetyczne (zarówno naturalne, jak i projektowane de novo) z półprzewodnikami nanocząstkami. Takie połączenie oferuje wyjątkowe możliwości - powstanie nanobiourządzeń o stabilnym sygnale fluorescencyjnym (dzieki obecności półprzewodnikowych kropek kwantowych) z wrażliwością na zmiany stanu redoks rożnych środowisk i reakcji, opartych na transporcie elektronów. Cel zamierzam osiagnąć poprzez kilka kolejnych etapów, w szczególności::

  1. Wykorzystać róznorakie metody projektowania białek aby otrzymać zbiór stabilnych analogów białek redoks;
  2. Uzyskać kropki kwantowe które będą stabilne w stopnieu wystarczającym do zastosowania jako sondy fluorescencyjne w różnych systemach biologicznych (w pierwszym podejściu - w fotosyntetycznych bakteriach, sinicach, chloroplastach i izolowanych systemach fotosyntetycznych)
  3. Utworzyć połączenie białek redoks (naturalnych lub ich sztucznych odpowiedników) z nanocząsteczkami, a aby uzyskać biofotourządzenia, działające jako biosensory lub fotokatalizatory.

 
Projekt i wykonanie - Bartłomiej S. Witkowski 2010 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk