Popularization [PL]

Articles

"Izolatory topologiczne - niespodzianki ukryte w strukturze pasmowej izolatorów", Postępy Fizyki 61 , 41 (2010) - Ł. Cywiński, T.Dietl

"Spintronika. Elektronika XXI wieku", Wiedza i Życie, nr. Specjalny 2 /2010 "Sekrety Materii" - T.Dietl

"Między teorią a praktyką", Nauka Polska, jej potrzeby, organizacja i rozwoj, tom XVI (XLI), Kasa im. Jozefa Mianowskiego, Warszawa 2007, 69 - T.Dietl

"Nanotechnologie przyszlości", Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, Kraków, t. 7, s. 15 (2006). - T.Dietl

"Dlaczego półprzewodniki ferromagnetyczne?", Postępy Fizyki 53D, 14 (2002) - T. Dietl

"Dokonania fizyki ciała stałego w XX wieku ", Delta No 10 (305) (1999) 4 - T. Dietl

"O przyszłości miniaturyzacji", Delta No 10 (305) (1999) 12 - T. Dietl

"Krytyka naukowa wobec hermetyczności badań", Postępy Fizyki 49, 90 (1998) - T. Dietl

Multimedia