INSTYTUT  FIZYKI  PAN

ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM FIZYKI I WZROSTU KRYSZTAŁÓW NISKOWYMIAROWYCH - SL3

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Jacek Kossut kossut@ifpan.edu.pl
Zastępca Kierownika laboratorium: prof. dr hab. Grzegorz Karczewski karcz@ifpan.edu.pl
Sekretarka:mgr Sylwia Nowicka snowicka@ifpan.edu.pl
Tel.: (+48-22) 116 25 51
SL3.1Zespół technologii struktur niskowymiarowych
SL3.2Zespół fizyki struktur kwantowych

Strona WWW Laboratorium SL3

Główna tematyka:Epitaksjalny wzrost kryształów niskowymiarowych (MBE) z materiałów AII-BVI w tym z materiałów na bazie półprzewodników półmagnetycznych.
Podstawowe możliwości charakteryzacyjne: fotoluminescencja, w tym (μ-PL), odbicie, transmisja, wzbudzenie fotoluminescencji, pomiary magnetotransportowe, AFM i MFM.

IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]   [ SL3 ]