¦RODOWISKOWE  LABORATORIUM  BADAŃ  RENTGENOWSKICH 
I  ELEKTRONOMIKROSKOPOWYCH

SL1.4 - ZESPÓŁ MIKROSKOPII ELEKTRONOWEJ

Kierownik zespołu: dr hab. Piotr Dłużewski, prof. IF PAN
  dluzew@ifpan.edu.pl

Pracownicy naukowi
dr hab. Sławomir Kret, prof. IF PANkret@ifpan.edu.pl
dr Serhii Kryvyi, adiunktkryvyi@ifpan.edu.pl

Pracownicy inżynieryjni i techniczni
mgr Marta Bilskambilska@ifpan.edu.pl
Jerzy D±browskidabrow@ifpan.edu.pl
dr Mirosław Kozłowskikozlow@ifpan.edu.pl
mgr inż. Bogusława Kurowskakurowska@ifpan.edu.pl
mgr inż. Krzysztof Morawiecmorawk@ifpan.edu.pl
inż. Jakub Turczyńskiturczynski@ifpan.edu.pl

Doktoranci
mgr inż. Dorota Janaszkojanaszko@ifpan.edu.pl
mgr Anna Kaletakaleta@ifpan.edu.pl

IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]   [ SL1 ]   [ strona domowa zespołu SL1.4 ]