¦RODOWISKOWE  LABORATORIUM  BADAŃ  RENTGENOWSKICH  I  ELEKTRONOMIKROSKOPOWYCH

SL1.3 - ZESPÓŁ RENTGENOGRAFII STOSOWANEJ

Kierownik zespołu: prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz, profesor
  paszk@ifpan.edu.pl

Pracownicy naukowi
dr Jarosław Domagała, asystentdomag@ifpan.edu.pl
dr Roman Minikayev, asystentminik@ifpan.edu.pl

Pracownicy badawczo-techniczni
dr Elżbieta Dynowska, specjalistadynow@ifpan.edu.pl

Pracownicy inżynieryjni i techniczni
mgr Adrian Sulichsulich@ifpan.edu.pl

Doktoranci
mgr inż. Katarzyna Kosylkosyl@ifpan.edu.pl
mgr Houri Sadat Rahimi Mosaferrahimi@ifpan.edu.pl
mgr Adrian Sulichsulich@ifpan.edu.pl

IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]   [ SL1 ]