¦RODOWISKOWE  LABORATORIUM  BADAŃ  RENTGENOWSKICH  I  ELEKTRONOMIKROSKOPOWYCH

SL1.2 - ZESPÓŁ SPEKTROSKOPII RENTGENOWSKIEJ I MIKROANALIZY

Kierownik zespołu: prof. dr hab. Krystyna Jabłońska, profesor
  jablo@ifpan.edu.pl

Pracownicy naukowi
dr Aleksandra Drzewiecka-Antonik, adiunktadrzew@ifpan.edu.pl
dr Marcin Klepka, adiunktmklepka@ifpan.edu.pl
dr Paweł Jan Rejmak, adiunktrejmak@ifpan.edu.pl
dr hab. inż. Anna Wolska, adiunktwolska@ifpan.edu.pl

Pracownicy badawczo-techniczni
prof. dr hab. Adam Barcz, główny specjalistabarcz@ifpan.edu.pl
dr Rafał Jakieła, specjalistajakiela@ifpan.edu.pl

Pracownicy inżynieryjni i techniczni
mgr Robert Janeckijanecki@ifpan.edu.pl
mgr Piotr KuĽmiukkuzmiuk@ifpan.edu.pl
mgr Joanna Liberajlibera@ifpan.edu.pl

Doktoranci
mgr Diana Kalinowskakalin@ifpan.edu.pl

IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]   [ SL1 ]