¦RODOWISKOWE  LABORATORIUM  BADAŃ  RENTGENOWSKICH  I  ELEKTRONOMIKROSKOPOWYCH

SL1.1 - ZESPÓŁ OPTYKI RENTGENOWSKIEJ I ATOMOWYCH BADAŃ STRUKTURALNYCH

Kierownik zespołu: dr hab. Jerzy Pełka, prof. IF PAN
  pelkay@ifpan.edu.pl

Pracownicy naukowi
dr hab. Ryszard Sobierajski, prof. IF PANsobieraj@ifpan.edu.pl

Pracownicy badawczo-techniczni
dr Dorota Klinger, specjalistakling@ifpan.edu.pl

Pracownicy inżynieryjni i techniczni
mgr Iwanna Jacynayatsyna@ifpan.edu.pl
mgr inż. Marek Jurekmjurek@ifpan.edu.pl
dr Danuta Żymierskazymier@ifpan.edu.pl

IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]   [ SL1 ]