INSTYTUT  FIZYKI  PAN

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPRZĘŻENIA MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA Z MATERIĄ TOPOLOGICZNĄ - MAGTOP- ON6

Kierownik oddziału: prof. dr hab. Tomasz Dietl  dietl@ifpan.edu.pl
ON6.1Zespół Teorii Materii Topologicznej
ON6.2Zespół Epitaksji z Wiązek Molekularnych
ON6.5Zespół Fizyki Majoran


IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]      [ strona domowa oddziału ON6 ]