INSTYTUT  FIZYKI  PAN

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPRZĘŻENIA MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA Z MATERIĄ TOPOLOGICZNĄ - MAGTOP- ON6

Kierownik oddziału: prof. dr hab. Tomasz Dietl  dietl@ifpan.edu.pl
Koordynator projektu MagTop: mgr Rafał Hubczyk hubczyk@magtop.ifpan.edu.pl
Tel.: (+48) 22 116 35 55
ON6.1Zespół Teorii Materii Topologicznej
ON6.2Zespół Epitaksji z Wiązek Molekularnych
ON6.5Zespół Fizyki Majoran


IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]      [ strona domowa oddziału ON6 ]