INSTYTUT  FIZYKI  PAN

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPRZĘŻENIA MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA
Z
MATERIĄ TOPOLOGICZNĄ - MagTop - ON6


Kierownik Oddziału: prof. dr hab. Tomasz Dietl, profesor  dietl@ifpan.edu.pl
Zastępca Kierownika Oddziału: prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz, profesor  wojto@MagTop.ifpan.edu.pl
Sekretarka: mgr Bożena Siekierska   siekierska@magtop.ifpan.edu.pl
Tel.: (+48) 22 116 35 55
ON6.1Zespół Teorii Materii Topologicznej
ON6.2Zespół Epitaksji z Wiązek Molekularnych
ON6.3Zespół Charakteryzacji i Nanostrukturyzacji
ON6.4Zespół Diraca
ON6.5Zespół Fizyki Majoran


IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]      [ strona domowa oddziału ON6 ]