INSTYTUT  FIZYKI  PAN

ODDZIAŁ FIZYKI TEORETYCZNEJ - ON5

Kierownik oddziału: dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
  lcyw@ifpan.edu.pl
Zastępca kierownika oddziału: prof. dr hab. Michał Matuszewski  mmatu@ifpan.edu.pl
Zastępca kierownika oddziału: dr hab. Emilia Witkowska, prof. IFPAN  ewit@ifpan.edu.pl
Sekretarka: Agnieszka Knioła kniola@ifpan.edu.pl
Tel.: (+48-22) 843 52 12; (+48-22) 843 70 01 lub 843 66 01 wew. 2801

Pracownicy naukowi
prof. dr hab. Zofia Białynicka-Birula, profesorbirula@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Piotr Bogusławski, profesorbogus@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Ryszard Buczko, profesorbuczko@ifpan.edu.pl
dr Marta Chabowska (z d. Galicka), adiunktgalicka@ifpan.edu.pl
dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PANlcyw@ifpan.edu.pl
dr hab. Piotr Deuar, prof. IF PANdeuar@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Mariusz Gajda, profesorgajda@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Perła Kacman, profesorkacman@ifpan.edu.pl
dr Paweł Krupa, adiunktpkrupa@ifpan.edu.pl
 dr Filip Krzyżewski, asystent  
prof. dr hab. Mai Suan Li, profesormasli@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Michał Matuszewski, profesormmatu@ifpan.edu.pl
 prof. dr hab. Jan Mostowski, profesormosto@ifpan.edu.pl
 dr King Lun Ng, adiunktklng@ifpan.edu.pl
dr Daniel Pęcak, asystentpecak@ifpan.edu.pl
dr Amir Rahmani Dehaghani, asystentrahmani@ifpan.edu.pl
dr hab. Bartosz Różycki, prof. IF PANrozycki@ifpan.edu.pl
dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PANtomsow@ifpan.edu.pl
dr Piotr Szańkowski, adiunktpszan@ifpan.edu.pl
dr Felipe Taha Sant'Ana, adiunktftaha@ifpan.edu.pl
dr hab. Panagiotis Theodorakis, adiunktpanos@ifpan.edu.pl
dr hab. Emilia Witkowska, prof. IF PANewitk@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Magdalena Załuska-Kotur, profesorzalum@ifpan.edu.pl

Pracownicy inżynieryjni i techniczni
dr Jan Krzywdakrzywda@ifpan.edu.pl
dr inż. Andrzej Opalaopala@ifpan.edu.pl

Doktoranci
mgr Soheil Arbabiarbabi@ifpan.edu.pl
mgr Luis Carnevale da Cunhacarnevale@ifpan.edu.pl
mgr inż. Hubert Dunikowskidunikowski@ifpan.edu.pl
mgr Filip Gampelgampel@ifpan.edu.pl
mgr Russell Kajourikajouri@ifpan.edu.pl
mgr Maciej Krukmbkruk@ifpan.edu.pl
mgr Łukasz Milewskimilewski@ifpan.edu.pl
mgr Saeed Samadissamadi@ifpan.edu.pl
mgr inż. Pamela Smardzpsmardz@ifpan.edu.pl
mgr Hung Nguyen Vanhungnv@ifpan.edu.pl
mgr Quyen Vu Van qvuvan@ifpan.edu.pl
mgr Damian Włodzyński wlodzynski@ifpan.edu.pl
mgr Tanausú Hernández Yaneshdez@ifpan.edu.pl

Stażyści

IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]      [ strona domowa oddziału ON5 ]