INSTYTUT  FIZYKI  PAN

ODDZIAŁ FIZYKI PROMIENIOWANIA I SPEKTROSKOPII - ON2

Kierownik oddziału: prof. dr hab. Zbigniew Kisiel kisiel@ifpan.edu.pl
Zastępca kierownika oddziału: prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski  jastr@ifpan.edu.pl
Sekretarka: mgr Grażyna Świderek swiderek@ifpan.edu.pl
Tel.: (+48-22) 843 67 04; (+48-22) 843 70 01 lub 843 66 01 wew.3249;
ON2.1Zespół fotofizyki molekularnej
ON2.2Zespół zjawisk nieliniowych
ON2.3Zespół spektroskopii oscylacyjnej i rotacyjnej
ON2.4Zespół fizyki materiałów silnie skorelowanych
ON2.5Zespół spektroskopii laserowej
ON2.7Zespół optycznych badań mikro- i nanoobiektów

Podstawowe kierunki badań:
  • Kinetyka i dynamika procesów fotofizycznych w cząsteczkach organicznych i kompleksach molekularnych.
  • Spektroskopia laserowa atomów, klasterów metali alkalicznych oraz klasterów molekularnych.
  • Chaos kwantowy i klasyczny, fizyka nieliniowa, kwantowe i mikrofalowe bilardy.
  • Spektroskopia rotacyjna (2-500 GHz) cząsteczek i słabo związanych kompleksów międzymolekularnych.
  • Wzrost cienkowarstwowych struktur tlenkowych metodą rozpylania laserowego i badanie ich własności fizycznych.
  • Spektroskopia w podczerwieni i badanie przemian fotochemicznych analogów zasad kwasów nukleinowych izolowanych w matrycach niskotemperaturowych.
  • Teoretyczne badania oddziaływania fotonów z materia oraz badania kondensatów Bosego-Einsteina.
     

IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]