ODDZIAŁ  FIZYKI  PROMIENIOWANIA  I  SPEKTROSKOPII

ON2.5 - ZESPÓŁ SPEKTROSKOPII LASEROWEJ

Kierownik zespołu: prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski, profesor
  jastr@ifpan.edu.pl

Pracownicy naukowi
dr hab. Anna Grochola, adiunktagroch@ifpan.edu.pl
prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski, profesorjastr@ifpan.edu.pl
dr Jacek Szczepkowski, adiunktjszczep@ifpan.edu.pl

Pracownicy inżynieryjni i techniczni
mgr inż. Roman Gryniukgryniuk@ifpan.edu.pl
mgr Jerzy Szonertszonj@ifpan.edu.pl

Doktoranci
mgr Om Sarveshwarpati Tripathitripathiom@ifpan.edu.pl

IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]      [ Laboratorium fizyki atomowej ]      [ Laboratorium spektroskopii cząsteczek dwuatomowych ]