INSTYTUT  FIZYKI  PAN

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII INSTYTUTU FIZYKI PAN

Kontakt:

Kierownik CTT:
prof. dr hab. Marek Godlewski
 godlew@ifpan.edu.pl,   tel.: (+48) 22 116 32 57

Specjalista ds. prawa własności intelektualnej:
mgr Agnieszka Krochmal-Węgrzyn
 aguskw@ifpan.edu.pl,   tel.: (+48) 609 677 894

Specjalista ds. IOB:
mgr Marzena Mażewska
 ctt@ifpan.edu.pl,   tel.: (+48) 22 116 32 57


Centrum Transferu Technologii (CTT) Instytutu Fizyki PAN jest jednostką organizacyjną wspierającą w sposób aktywny wdrażanie wyników B+R na rynek. Działania te skoncentrowane są na stałej asyście specjalistów ds. ochrony własności intelektualnej, transferu technologii, ekonomii i marketingu przy prowadzeniu badań naukowych. Wyniki B+R są na bieżąco konsultowane z CTT, co pozwala na wypracowanie aktualnej oferty dla przemysłu prezentowanej w części na stronie: http://www.eagle-regpot.eu/EfI/index.php.

Usługi oferowane przedsiębiorcom przez IF PAN zazwyczaj składają się ze wsparcia w przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, których wynik może zostać wdrożony w danym przedsiębiorstwie oraz z profesjonalnych usług specjalistów ds. prawnych, ekonomicznych czy marketingowych CTT. W razie potrzeby CTT oferuje także przedsiębiorcom wsparcie w wyszukaniu odpowiedniego źródła finansowania, pomaga w przygotowaniu aplikacji o finansowanie zależnie od źródła finansowania.

IF PAN przy wykorzystaniu swojego CTT prowadzi aktywny marketing swoich usług m.in. poprzez udział w targach, do których zaprasza także swoich kontrahentów z sektora gospodarki, niejednokrotnie wspólnie wystawiając ofertę. Osiągnięcia IF PAN były wielokrotnie nagradzane m.in. Grand Prix targów w Gdańsku, nagrodę Światowej Organizacji Innowacji, specjalna nagroda Ministra Gospodarki i liczne złote medale kolejnych targów.

CTT IF PAN jest akredytowanym przez Ministerstwo Rozwoju ośrodkiem świadczenia usług proinnowacyjnych: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/pierwsze-osrodki-innowacji-z-akredytacja-ministerstwa-rozwoju/

IF PAN ]