Główne kierunki badań

 

  • Charakteryzacja optyczna kryształów i warstw epitaksjalnych związków II-VI i III-V
  • Nieliniowe zjawiska optyczne w ciele stałym
  • Badania wysokociśnieniowe materiałów i domieszek przy użyciu komór diamentowych
  • Struktura energetyczna i procesy rekombinacji głębokich domieszek i defektów, w tym jonów ziem rzadkich i metali przejściowych, w półprzewodnikach i izolatorach
  • Transfer energii, procesy radiacyjne i nieradiacyjne w kryształach i cienkich warstwach
  • Badania materiałów dla dozymetrii termoluminescencyjnej

Comments are closed.