Prof. Tomasz Dietl powołany do Komitetu Sterującego
Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC)
 
 


  Z dniem 31 stycznia 2012 r. prof. dr hab. Tomasz Dietl z Instytutu Fizyki PAN powołany został przez Komisję Europejską do Komitetu Sterującego Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Komitet Sterujący sprawuje nadzór nad działalnością organów wykonawczych ERC, w tym przyjmuje plany pracy, budżet i sprawozdania roczne. Komitet liczy pięć osób, powoływanych na dwuletnią, odnawialną, kadencję. W jego skład weszło dwóch członków Rady Naukowej ERC, w tym prof. Dietl oraz trzech wysokich urzędników Komisji.

ERC, która powstała pięć lat temu w ramach 7 Programu Ramowego UE, jest pierwszą ogólnoeuropejską organizacją stymulowania, wspierania i finansowania badań naukowych. Za jej pośrednictwem rozdzielane jest, w postaci grantów naukowych, 15% całkowitego budżetu 7 Programu czyli 7.5 miliarda Euro (w bieżącym roku ok. 1.5 miliarda). Do ERC wpłynęło do tej pory ponad 26 000 wniosków o sfinansowanie projektów badawczych, z których finansowane jest ponad 2250.

Wybrane informacje prasowe
   PAP Nauka w Polsce
   Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
   MNiSW - sukcesy uczonych
   wiadomości.gazeta.pl