Profesor Maciej Kolwas nowym Prezesem EPS  

 

Informacja PAP


           W dniu 29-ego marca 2008 roku w siedzibie Europejskiego Towarzystwa Fizycznego (EPS) na Université de Haute-Alsace w Mulhouse we Francji odbyły się wybory Prezesa EPS. Spośród dwóch kandydatów: profesora Giorgio Benedek z University of Milano-Bicocca we Włoszech i profesora Macieja Kolwasa z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie, nominowanych przez Komitet Wykonawczy (Executive Committee) EPS, Zarząd (Council) EPS, składający się z Prezesów Towarzystw Krajowych wchodzących w skład EPS oraz Kierowników Sekcji (Chairs of Divisions) EPS stosunkiem głosów 44:36 wybrał profesora Macieja Kolwasa na Prezesa Towarzystwa.
           Europejskie Towarzystwo Fizyczne założone zostało w 1968 roku. Zrzesza ponad 100 000 członków - fizyków spośród czterdziestu krajowych towarzystw fizycznych, w tym ok. 2 000 członków z założonego w roku 1920 Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Roczny budżet EPS przekracza 1 000 000 Euro. W roku 2005 Towarzystwo było organizatorem Światowego Roku Fizyki. Towarzystwo przyznaje szereg prestiżowych nagród, z których najbardziej prestiżową jest EPS Europhysics Prize. Około połowa spośród laureatów tej nagrody otrzymała w przeszłości Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki. W roku 2005 EPS Europhysics Prize otrzymali profesorowie: David Awschalom, Tomasz Dietl i Hideo Ohno za prace dotyczące półprzewodników ferromagnetycznych i spintroniki. Profesor Tomasz Dietl jest pracownikiem Instytutu Fizyki PAN.
           Profesor Maciej Kolwas przez najbliższy rok będzie Prezesem-elektem i Wiceprezesem EPS a po upływie roku obejmie funkcję Prezesa Towarzystwa na okres dwóch lat. Zgodnie ze statutem EPS Prezes Towarzystwa wybierany jest tylko na jedną kadencję i nie może być powtórnie wybrany na stanowisko Prezesa po jej zakończeniu.