INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
Proponowane tematy badawcze
Studia Doktoranckie IF PAN
Copyright C IFPAN 2011
Badanie własności topologicznych struktur pasmowych realistycznych modeli krysztaaów mieszanych z grupy IV-VI
Zjawiska transportu elektronowego w niskowymiarowych strukturach z półprzewodników magnetycznych
Oddziaływania magnetyczne oraz anomalny efekt Halla w multiferroikach półprzewodnikowych bazujących na kryształach GeMnTe oraz SnMnTe domieszkowanych Si
ON 1
SL4
Multiscale molecular dynamics of disordered proteins and their complexes
Strukturalne własności wieloskładnikowych materiałów tlenkowych, mających potencjalne zastosowanie w optoelektronice: badania metodami dyfrakcji rentgenowskiej
Ultraszybka krystalizacja szkieł metalicznych
SL1
ON 2
Pojedyncza cząsteczka barwnika organicznego w krysztale molekularnym
Wpływ nieporządku na nadprzewodnictwo w cienkich warstwach nadprzewodników konwencjonalnych i wysokotemperaturowych
Spektroskopia dimerów ciężkich metali alkalicznych
Mikrofizyka eksplozji kulombowskich
Zjawiska fotonicznej i luminescencja w rezonatorach sferycznych
Badanie termodynamiki parowania mikrokropel wieloskładnikowych - destylacja w mikroskali
Biała luminescencja cząsteczki organicznej jako funkcja jej struktury
Dynamika spinów w parach kowalencyjnie związanych jonorodników
Zjawiska chaosu w strukturach niskowymiarowych
ON 3
Spontaniczne zjawisko magnetokaloryczne
ON 5
Kwantowe fluktuacje w ultra-zimnych gazach
Symulacja kropli kwantowych
Teoretyczne badania wieloskładnikowych kondensatów Bosego-Einsteina
Dynamika powierzchni krystalicznych
Teoria silnie skorelowanych układów kilku ultrazimnych atomów
Liquid quantum self-bound systems
ON 4
Badania kwantowych heterostruktur ZnO/Zn(Mg,Cd)O - droga do zielonych źródeł światła
Mikrownęki ZnO i optymalizacja monolitycznych zwierciadeł Bragga ZnO/ZnMgO
i Zn
1-xMgxO/ Zn1-yMgyO
ON 6
Topological effects in condensed matter systems
Magnetic impurities in topological materials - computer simulations
Low-temperature quantum phenomena in topological systems