INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studium Doktoranckie
Przyjęcie na studia doktoranckie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w 2017 r:

27 czerwca, 12-13 września

(Zgłoszenia odpowiednio do 23 czerwca i do 8 września)

Pliki do pobrania:
Ankieta: PDF, DOC
Studium Doktoranckie IF PAN
Copyright C IFPAN 2011
Osoby zainteresowane studiami mogą uzyskać szczegółowe informacje w Sekretariacie Międzynarodowych Studiów Doktoranckich mieszczącym się w Instytucie Fizyki PAN,
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, pokój 207, tel. (48-22)  843-70-01 wew. 2122
lub (48-22) 843-25-09, sekretariat.msd@ifpan.edu.pl


Informacje związane z przebiegiem studiów:
regulamin studiów
regulamin studiów obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.
program studiów
ustawa o stopniach naukowych

Szczegółowe zasady rekrutacji