INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
Studia Doktoranckie IF PAN
Copyright C IFPAN 2011
WYSIWYG Web Builder
Osoby zainteresowane studiami mogą uzyskać szczegółowe informacje w Sekretariacie Międzynarodowych Studiów Doktoranckich mieszczącym się w Instytucie Fizyki PAN,
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, pokój 207, tel. (48-22)  843-70-01 wew. 2181,
e-mail: sekretariat.msd@ifpan.edu.pl

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych w czerwcu 2018 r.


Informacje związane z przebiegiem studiów:
regulamin studiów (obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.)
program studiów
ustawa o stopniach naukowych

Szczegółowe zasady rekrutacji
Przyjęcie na studia doktoranckie odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych w 2018 r:

18 - 19 września

(Zgłoszenia do 31 sierpnia)

Pliki do pobrania:
Ankieta: PDF
Deklaracja opiekuna naukowego: PDF
Jak aplikować na studia doktoranckie w Inastytucie Fizyki PAN: PDF