INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
Instytut Fizyki PAN prowadzi 4-letnie Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MSD). Uczestnicy MSD prowadzą w czasie trwania studiów badania doświadczalne lub teoretyczne, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Uczestniczą również w programie studiów zapewniającym zdobycie wykształcenia stosownego dla doktora fizyki.

Instytut Fizyki PAN prowadzi nabór na studia doktoranckie
w specjalnościach:
    - fizyka półprzewodników
    - fizyka magnetyków
    - fizyka nadprzewodników
    - optyka kwantowa
    - fizyka atomowa
    - fizyka promieniowania i spektroskopia laserowa
    - fizyka promieni X i mikroskopia elektronowa
    - fizyka molekularna
    - fizyka niskich temperatur
    - fizyka biologiczna
    - fizyka teoretyczna
Studia Doktoranckie IF PAN
Kierownik
dr hab. Piotr Deuar
tel.: (+48) 22 116 3456
mgr Elżbieta Frąckiewicz
e-mail:
sekretariat.msd@ifpan.edu.pl

tel.: (+48) 22 116 2181
fax: (48-22) 843-09-26
Sekretariat
Copyright C IFPAN 2011
Doktoranci_IFPAN_2015-06-30-WWW
Dyplom_PROPAN_2014-11-17
Serdecznie zapraszamy do nas, na przyjazne Studia Doktoranckiego!
VII Sympozjum Doktoranckie, Kazimierz Dolny, 25 - 27.05.2015 r.
VII_Sympozjum_Doktoranckie-WWW