ESRF STREAMLINE: nauka przyszłości
 

W ESRF rusza projekt STREAMLINE dedykowany wykorzystaniu nowych możliwości naukowych, które powstaną wraz z  oddaniem do użytku źródła Extremely Brilliant Source (EBS). Projekt STREAMLINE jest wspierany przez Komisję Europejską w ramach programu badań i innowacji Horizon 2020. Wypracuje on nową strategię naukową ESRF, przyczyni się do aktualizacji planu biznesowego i zasad dostępu do źródła, w tym również do nowego pakietu usług. Przewidziano w nim także środki finansowe na szkolenia dla nowych i obecnych użytkowników.

Szczegóły znajdują się na stronie: ESRF news, December 2019