dr Szymon Kubiszewski-Jakubiak
Projekt i wykonanie - Bartłomiej S. Witkowski 2010 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk