Ogólnopolska Konferencja
 

KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2002
 

Warszawa-Konstancin
 

17-21 września 2002
 


DOJAZD PROGRAM FOTOGRAFIE

 

Ogólnopolska Konferencja KRYSZTAŁY MOLEKULARNE 2002 jest kontynuacją cyklu spotkań chemików i fizyków zajmujących się szeroko rozumianymi materiałami molekularnymi.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • otrzymywanie i struktura kryształów molekularnych
 • dynamika molekuł i procesy relaksacyjne
 • własności optyczne, elektryczne i magnetyczne materiałów molekularnych
 • materiały molekularne w elektronice
 • nanoobiekty molekularne
 • układy makroskopowe i polimery
 • nowe, niekonwencjonalne materiały molekularne

Przewidywane są:

Adres do korespondencji:

Doc. dr hab. Bolesław Kozankiewicz (KM2002)
Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
e-mail: KM2002@ifpan.edu.pl

Konferencja jest organizowana przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk przy wsółudziale Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Fizycznego

KOMITET PROGRAMOWY KONFERENCJI
 1. Jan Godlewski - Politechnika Gdańska
 2. Andrzej Graja - Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań
 3. Jerzy Janik - Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków
 4. Bolesław Kozankiewicz - Instytut Fizyki PAN, Warszawa
 5. Marian Kryszewski - Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych, Łódź
 6. Andrzej Miniewicz - Politechnika Wrocławska
 7. Piotr Petelenz - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 8. Jerzy Prochorow - Instytut Fizyki PAN, Warszawa - przewodniczący
 9. Lucjan Sobczyk - Uniwersytet Wrocławski
 10. Kinga Suwińska - Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa
 11. Józef Świątek - Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa
 12. Jacek Ulański - Politechnika Łódźka

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
 1. Marzena Banasiewicz
 2. Bolesław Kozankiewicz - przewodniczący
 3. Leszek Łapiński
 4. Helena Szymacha

TERMINY
 • 6 maja -- Zgłaszanie prac.
 • koniec maja -- Komitet Programowy Konferencji zawiadomi autorów zgłoszonych prac o zatwierdzonej formie prezentacji pracy (referat ustny lub plakat).
 • 25 czerwca -- Dosłanie streszczeń prac przygotowanych zgodnie z instrukcją
 • 25 czerwca -- wniesienie opłaty konferencyjnej
 • początek września -- Rozesłanie przez Komitet Organizacyjny informacji o programie, miejscu i dojazdach
 • 17 września, godz. 18:00 -- Otwarcie konferencji

KOSZT UCZESTNICTWA, ZAKWATEROWANIE
Pełna opłata wynosi 550 zł. W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają:
 • uczestnictwo w konferencji i Materiały Konferencyjne
 • zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w ośrodku "Centrum Animacji Misyjnej SAC", Konstancin-Jeziorna (25 km od centrum Warszawy).
Opłatę należy wnosić do dnia 25 czerwca b.r. na konto Instytutu Fizyki PAN w Warszawie:

BPH PBK S.A. III O/W-wa 11101053-401050001218
z dopiskiem Kryształy Molekularne 2002
i podaniem nazwiska osoby której udział jest opłacany.

W zależności od uzyskanego dofinansowania przewidujemy redukcję opłat dla pewnej liczby doktorantów. W tej sprawie należy kontaktować się z organizatorami na początku czerwca br..

ZGŁASZANIE I PRZYGOTOWANIE PRAC
Jednostronnicową informację o zgłaszanej pracy należy przesłać listownie lub przez internet w nieprzekraczalnym terminie do 6 maja b.r.. Informacja powinna zawierać: tytuł, autorów i wypunktowanie najważniejszych wyników pracy.

Osoby, których prace zostaną przyjęte, zobowiązane są dosłać, do dnia 25 czerwca b.r. streszczenie pracy przygotowane zgodnie z instrukcją

Instrukcja w formacie MS WORD
Instrukcja w formacie PDF

Zbiór tych streszczeń zostanie zebrany (w formie "Book of Abstracts") i dostarczony uczestnikom konferencji 17 września b.r.

ZAPROSZENI WYKŁADOWCY (udział potwierdzony)
Jacek Goc -- Związek pomiędzy strukturą i funkcją w wysoko zorganizowanych układach molekularnych i ich modele
Jan Kalinowski -- Postępy w technologii i wiedzy o funkcjonowaniu organicznych diod elektroluminescencyjnych
Janusz Lipkowski -- Supramolekularne hydraty
Tadeusz Luty -- Fotoindukowane przejścia fazowe
Maria Massalska-Arodź -- Dynamika i polimorfizm substancji ciekłokrystalicznych w nanoporach
Tadeusz Pakuła -- Symulacja efektów uporządkowań dużego zasięgu w układach makromolekularnych
Katarzyna Stadnicka -- O aktywności optycznej kryształów molekularnych wynikającej z ich struktury
Juliusz Sworakowski -- Domieszki dipolowe jako pułapki nośników ładunku
Roman Świetlik -- Uporządkowanie ładunku w przewodnikach organicznych
Jadwiga Tritt-Goc -- Badania dyfuzji wody do hydroksypropylometylocelulozy metodą tomografii rezonansu magnetycznego

DOJAZD
Konferencja odbędzie się w
Ośrodku Centrum Animacji Misyjnej SAK
ul. Leśna 15/17
05-510 Konstancin-Jeziorna
Dojazd własnym samochodem:
Należy dojechać do Piaseczna. Na skrzyżowania ul. Puławskiej (ciągnącej się z Warszawy) z ul. Gen. Okulickiego (która prowadzi z Magdalenki do Konstancina) należy wybrać kierunek na Górę Kalwaria. Jadąc z Warszawy oznacza to kierunek na wprost z łagodnym skrętem w lewo, w ul. Armii Krajowej. Po przejechaniu 1 km dojeżdża się do skrzyżowania ze światłami, gdzie należy skręcić w lewo, w ul. Chyliczkowską. Ulica ta, za Chylicami, zmienia nazwę na Długa. Ośrodek w którym odbędzie się konferencja znajduje się na skrzyżowaniu ul. Długiej z ul. Leśną. Wjazd od ul. Leśnej. Ul. Leśna znajduje w odległości 3,5 km od skrętu w ul. Chyliczkowską. Na terenie Ośrodka znajduje się niestrzeżony parking dla ograniczonej liczby samochodów.

Dojazd wynajętym autobusem:
Organizatorzy konferencji wynajęli autobus który dowiezie uczestników konferencji z Warszawy bezpośrednio do Ośrodka w Konstancinie. Z uwagi na ogromne korki w godzinach szczytu w centrum Warszawy, zamówiony autobus odjedzie o godz. 16:30 z przystanku końcowego linii autobusowej 710, przy Metro Wilanowska. W godzinach szczytu metro jest jedynym szybko i regularnie jeżdżącym środkiem komunikacji w Warszawie. Czas dojazdu metrem z centrum Warszawy do stacji Wilanowska nie powinien przekroczyć 10 minut (cena biletu 2,40 zł. )

Dojazd środkami komunikacji publicznej:
Do Ośrodka dojechać można liniami komunikacji podmiejskiej (cena biletu 4,80 zł):
Linią 700: Początkowy przystanek na Dworcu Centralnym (odjazdy o godz. ..., 14:30, 15:40, 16:50, ...). Wysiąść należy po upływie ok. 52 minut na przedostatnim przystanku, na ul. Długa róg ul. Chopina.
Linią 710: Początkowy przystanek Metro Wilanowska (odjazdy od godz. 14:30 co 15 minut). Po ok. 45 minutach jazdy należy wysiąść na przystanku jak powyżej (róg Długiej i Chopina), przy czym dla tej linii jest to przystanek na żądanie.

PROGRAM KONFERENCJI
  
17 wrzesień 2002
18:00-18:15otwarcie konferencji
Sesja -- Przewodniczący Prof. Jerzy Prochorow
18:15-19:05Tadeusz Luty  Foto-indukowane przejścia fazowe
19:15-kolacja inauguracyjna
18 wrzesień 2002
8:00-8:45Śniadanie
Sesja -- Przewodniczący Prof. Andrzej Graja
9:00-9:50Juliusz Sworakowski  Domieszki dipolowe jako pułapki nośników ładunku
9:50-10:15Stanisław Tkaczyk  Własności elektryczne cienkich warstw p-fenyli
10:15-10:40Ryszard Signerski  Zjawiska fotowoltaiczne w układach organicznych
10:40-11:10przerwa
Sesja -- Przewodniczący Prof. Jan Godlewski
11:10-12:00Roman Świetlik  Uporządkowanie ładunkowe w przewodnikach organicznych
12:00-12:25Adam Tracz  Morfologia, struktura i transformacje polikrystalicznych polijodków BEDT-TTF i BEDO-TTF w kompozytach polimerowych
12:25-12:50Iwona Olejniczak, R. Wesołowski, A. Graja, J.A. Schlueter, B.H. Ward  Przejście spinowe Peierlsa w nowym przewodniku organicznym β'(ET)2CF3CF2SO3
13:00-13:30obiad
Sesja -- Przewodniczący Prof. Józef Świątek
14:30-15:20Jan Kalinowski  Postępy technologii i fizyki organicznych diod elektroluminescencyjnych
15:20-15:45Ireneusz Głowacki  Dyskotyczne materiały organiczne do zastosowań w urządzeniach optoelektronicznych
15:45-16:10Danuta Wróbel, A. Boguta, A. Bartczak, A. Richter  Charakteryzacja warstw Langmuira-Blodgetta barwników organicznych na podłożu półprzewodnikowym
16:10-16:40przerwa
Sesja -- Przewodniczący Prof. Piotr Petelenz
16:40-17:30Tadeusz Pakuła  Symulacja efektów uporządkowań dużego zasięgu w układach makromolekularnych
17:30-17:55Lucyna Firlej i Bogdan Kuchta  Modelowanie adsorpcji materiałów molekularnych w strukturach porowatych metodami symulacji komputerowych
18:00-kolacja
19 wrzesień 2002
8:00-8:45Śniadanie
Sesja -- Przewodniczący Prof. Marian Kryszewski
9:00-9:50Maria Massalska-Arodź, V.Yu. Gorbachev, J. Krawczyk, F. Kremer  Polimorfizm i dynamika substancji ciekłokrystalicznych w nanoporach
9:50-10:15Stanisław A. Różański  Charakterystyczne rozmiary a dynamika procesów kolektywnych w ferroelektrycznych ciekłych kryształach
10:15-10:40Stanisław Urban  Badania ciśnieniowe ciekłych kryształów
10:40-11:10przerwa
Sesja -- Przewodniczący Prof. Jerzy Janik
11:10-12:00Jacek Goc, Adam Bartczak  Związek pomiędzy strukturą i funkcją w wysoko zorganizowanych układach molekularnych i ich modelach
12:00-12:25A. Pawlukojć, Lucjan Sobczyk, E. Grech  Nieelastyczne rozpraszanie neutronów (INS) oraz widma Ramana (R) i w podczerwieni (IR) p-benzochinonu i jego hydroksy i chloropochodnych
12:25-12:50Grażyna Bator, B. Bednarska-Bolek, R. Jakubas  Chloroantymoniany(V) alkiloamoniowe - nowa grupa kryształów ferroicznych
13:00-13:30obiad
14:30-17:30Sesja Plakatowa
18:00-kolacja
20 wrzesień 2002
8:00-8:45Śniadanie
Wycieczki i czas wolny
14:00-14:30obiad
Sesja -- Przewodniczący Prof. Lucjan Sobczyk
15:30-16:20Janusz Lipkowski  Supramolekularna chemia wody
16:20-16:50przerwa
Sesja -- Przewodniczący Prof. Jacek Ulański
16:50-17:40Jadwiga Tritt-Goc  Badania dyfuzji wody do hydroksypropylometylocelulozy metodą tomografii rezonansu magnetycznego
17:40-18:00Stanisław Bartkiewicz  Światło - holografia dynamiczna (film)
18:30-uroczysta kolacja
21 wrzesień 2002
8:00-8:45Śniadanie
Sesja -- Przewodniczący Prof. Juliusz Sworakowski
9:00-9:50Katarzyna Stadnicka  O aktywności optycznej kryształów molekularnych wynikającej z ich struktury
9:50-10:15Arkadiusz Ptak, Seiji Takeda, Chikashi Nakamura, Jun Miyake, Masami Kageshima, Suzanne P. Jarvis, Hiroshi Tokumoto  Własności elastyczne pojedynczych makromolekuł mierzone za pomocą zmodyfikowanego mikroskopu sił atomowych
10:15-10:40Piotr Petelenz, M. Slawik, M. Andrzejak  Stany z przeniesieniem ładunku w spektroskopii seksitiofenu
10:40-11:10przerwa
Sesja -- Przewodniczący dr Kinga Suwińska
11:10-11:35Klaas A. Zachariasse, Bolesław Kozankiewicz, Jerzy Prochorow  Proces wewnątrz-molekularnego przeniesienia ładunku w kryształe 4-(diisopropyloamino)benzonitrylu
11:35-12:05Podsumowanie i zamknięcie konferencji  
12:30-obiad