[ Home ]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA USŁUGI SPOŁECZNE,

KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI 750.000,00 EUR netto

POSTĘPOWANIA BIEŻĄCE

 

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

 

MZ/NZU/77/2018 - Organizacja konferencji „Jaszowiec” 2018.

Umowa została podpisana dnia 16 lutego 2018 r. z Hotel KLIMCZOK Sp. z o.o. (ul. Poziomkowa 20, 43-370 Szczyrk).

 

MZ/NZU/1310/2016 - Organizacja konferencji „Jaszowiec” 2017.

Umowa została podpisana dnia 17 listopada 2016 r. z Hotel KLIMCZOK Sp. z o.o. (ul. Poziomkowa 20, 43-370 Szczyrk).

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Z DZIEDZINY NAUKI

 

POSTĘPOWANIA BIEŻĄCE

 

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

 

MZ/NZU/666/2018 - Stanowisko do wzrostu kryształów metodą Bridgmana w konfiguracji pionowej.

Umowa została podpisana dnia 23 lipca 2018 r. z Instytutem Tele – Radiotechnicznym (ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa).

 

MZ/NZU/1080/2018 - Spektrofluorymetr modułowy.

Umowa została podpisana dnia 12 września 2018 r. z Spectro-Lab Sp. z o. o. (ul. Warszawska 100/102, 05-092 Łomianki).

 

Dział Zamówień Publicznych, Dostaw z UE, Importu i Exportu

Al. Lotników 32/46 pok. 107 blok I

tel.: +48 22 116 35 35

fax.: +48 22 847 00 82

email: dzpie(at)ifpan.edu.pl

[ Home ]