W najbliższym czasie w Instytucie Fizyki PAN odbędą się następujące seminaria:Wtorek 26-02-2019
Seminarium rentgenowskie
  10:30  
  dr Krzysztof Oberda
(Instytut Fizyki PAN)
 
  Badania spektroskopowe i teoretyczne meso-ZnTPP z wybranymi ligandami organicznymi związanymi w pozycji aksjalnej


Środa 27-02-2019 Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
  10:00  
  prof. dr hab. Bogdan J. Kowalski
(Instytut Fizyki PAN)
 
  Katodoluminescencja i fotoemisja - co je łączy a co odróżnia i do czego mogą się przydać
Środa 27-02-2019 Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
  15:15  
  mgr Maciej Ciemny
(Wydział Fizyki i Wydział Chemii UW)
 
  The use of a coarse-grained CABS statistical force field to simulate the flexibility of proteins and to predict structures of their complexes with peptides