W najbliższym czasie w Instytucie Fizyki PAN odbędą się następujące seminaria:Wtorek 27-02-2018
Seminarium rentgenowskie
  10:30  
  dr Andrzej Dziedzic
(Instytut Fizyki PAN)
 
  Kształtowanie struktury i właściwości mechanicznych oraz antybakteryjnych ditlenku tytanu modyfikowanego Ag i azotem w procesie fizycznego osadzania z fazy gazowej


  dr Stanisław Adamiak
(Uniwersytet Rzeszowski)
 
  Kształtowanie struktury i właściwości tribologicznych powłok Mo-N
Wtorek 27-02-2018 Seminarium fizyki materii skondensowanej
  14:00
 
  dr Michał Szot
(Instytut Fizyki PAN)
 
  Nanostruktury PbTe/CdTe - od optoelektroniki do fotoniki
Środa 28-02-2018 Seminarium z magnetyzmu i nadprzewodnictwa
  10:00  
  dr Ewa Mosiniewicz-Szablewska
(Instytut Fizyki PAN)
 
  Magnetyczne nośniki organicznych związków selenu (IV) - czyli jak pokonać raka nie zabijając pacjenta
Środa 07-03-2018 Seminarium fizyki biologicznej i bioinformatyki
  15:15  
  dr hab. inż. Joanna Niedziołka-Jonsson
(Instytut Chemii Fizycznej PAN)
 
  Engineering surfaces for (bio)sensor applications