W najbliższym czasie w Instytucie Fizyki PAN odbędą się następujące seminaria: