INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 4 października 2017 r.  


ZAWIADOMIENIE  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 października 2017 roku o godzinie 1300 w Instytucie Fizyki PAN (sala 203) w Warszawie przy al. Lotników 32/46 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Marcina Stachowiczapt.: "Spektroskopowe badania domieszkowanych erbem warstw epitaksjalnych GaN, InGaN i struktur GaN:Er/AIN"


 
Promotor: prof. dr hab. Adrian Kozanecki
Recenzenci: prof. ndzw. dr hab. inż. Artur Podhorodecki
  prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami jest do wglądu
w Bibliotece oraz na stronie internetowej
Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut