Wielki sukces Instytutu Fizyki PAN w konkursie QuantERA
 
 
Wielki sukces Instytutu Fizyki PAN w konkursie QuantERA 2017, który jest pierwszym programem typu ERA-NET Cofund koordynowanym przez nowy kraj członkowski UE. Spośród 221 projektów zgłoszonych do konkursu do finansowania zakwalifikowano tylko 26, w tym cztery projekty, w których partnerami są zespoły z naszego Instytutu, kierowane przez: prof. Łukasza Cywińskiego, prof. Michała Matuszewskiego i prof. Bolesława Kozankiewicza, którego zespół uczestniczy aż w dwóch różnych projektach. Spośród dziewięciu polskich zakwalifikowanych do finansowania projektów nasz Instytut będzie realizował cztery co jest największą liczbą projektów przypadającą na instytucję w Polsce.

SERDECZNIE GRATULUJEMY NASZYM KOLEGOM.