Patenty i zgłoszenia patentowe pracowników Instytutu Fizyki PAN
 
 

PATENTY I  ZGŁOSZENIA  PATENTOWE  Patenty

2010   2011   2013   2015   2015   
 • Patent: Stolik mikroskopowy do pomiarów magnetycznych
  Maciej Zgirski, Łukasz Pawliszak
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL406809, uzyskany 20.07.2015.2013   
 • Patent: Sposób wytwarzania objętościowych kryształów półprzewodników oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
  Zbigniew R. Żytkiewicz
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL395334, uzyskany 07.01.2013.2012   
 • Patent: Sposób wytwarzania monokryształów związku półprzewodnikowego Pb1-xMnxTe
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213805, uzyskany 25.10.2012.

 • Patent: Sposób wytwarzania materiału termoelektrycznego
  Andrzej Szczerbakow
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213472, uzyskany 11.09.2012.

 • Patent: Sposób obniżenia temperatury w chłodziarce magnetycznej
  Henryk Szymczak, Ritta Szymczak, Stanisław Piechota, Volodymyr Dyakonov
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213445, uzyskany 07.09.2012.

 • Patent: Luminofor nieorganiczny oraz sposób jego otrzymywania
  Janusz Fidelus, Sergey Yatsunenko, Marek Godlewski, Witold Łojkowski, Wojciech Paszkowicz, Ewa Werner-Malento, Tadeusz Chudoba, Agnieszka Opalińska
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL213412, uzyskany 10.07.2012.2011   
 • Patent: Sposób pomiaru zmiany odległości między dwoma punktami pomiarowymi oraz urządzenie
  do pomiaru zmiany odległości

  Marek Jurek
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL211199, uzyskany 19.10.2011.

 • Patent: Sposób oczyszczania kadmu oraz urządzenie do oczyszczania kadmu
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL210945, uzyskany 15.09.2011.

 • Patent: Sposób oczyszczania telluru oraz urządzenie do oczyszczania telluru
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL210262, uzyskany 08.07.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania siarczków, selenków lub tellurków metali przejściowych oraz urządzenie
  do stosowania tego sposobu

  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209982, uzyskany 17.06.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku kadmu oraz urządzenie do otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku kadmu
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209891, uzyskany 25.05.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku cynku oraz urządzenie do otrzymywania mikrokrystalicznego tellurku cynku
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209890 , uzyskany 25.05.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego siarczku cynku oraz urządzenie do otrzymywania mikrokrystalicznego siarczku cynku
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209893 , uzyskany 25.05.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania mikrokrystalicznego selenku cynku oraz urządzenie do otrzymywania mikrokrystalicznego selenku cynku
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209892 , uzyskany 25.05.2011.

 • Patent: Sposób przygotowania metali takich jak cynk i magnez używanych jako domieszki do wytwarzania związków półprzewodnikowych
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209889 , uzyskany 25.05.2011.

 • Patent: Sposób otrzymywania dwuwolframianu itrowo-potasowego oraz nanokompozytu
  tego dwuwolframianu dotowanego iterbem

  Mieczysław Borowiec, Henryk Szymczak, Volodymyr Dyakonov, Marek Barański
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL209170 , uzyskany 25.02.2011.

 • Patent: Sposób wytwarzania monokryształów tlenku cynku
  Krzysztof Grasza
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL208786 , uzyskany 25.01.2011.2010   
 • Patent: Sposób przygotowania podłoży ZnO do procesów epitaksjalnych
  Paweł Skupiński, Krzysztof Grasza, Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL207192 , uzyskany 28.06.2010.

 • Patent: Sposób otrzymywania półizolujących monokryształów z (Cd,Mn)Te
  Andrzej Mycielski
       Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej - PL206859 , uzyskany 25.05.2010.
Zgłoszenia patentowe

2009   2010   2011   2012   2012   
 • Zgłosznie patentowe: Sposób zwiększenia oporności półizolujących płytek z (Cd,Mn)Te oraz urządzenia
  do wygrzewania płytek

  Andrzej Mycielski
       Nr zgłoszenia: P.402154
       Data zgłoszenia: 20.12.2012

 • Zgłosznie patentowe: Sposób zwiększania intensywności luminescencji zawiesiny kropek kwantowych
  Sergiy Yatsunenko, Marek Godlewski, Joanna Grzyb
       Nr zgłoszenia: P.401933
       Data zgłoszenia: 06.12.2012

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania nanoproszków o właściwościach luminescencyjno - magnetycznych oraz nanoproszek wytworzony tym sposobem
  Izabela Kamińska, Krzysztof Fronc, Bożena Sikora, Danek Elbaum
       Nr zgłoszenia: P.401873
       Data zgłoszenia: 03.12.2012

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania nanowarstw tlenków metali
  Anna Baranowska-Korczyc, Krzysztof Fronc, Danek Elbaum
       Nr zgłoszenia: P.401419
       Data zgłoszenia: 30.10.2012

 • Zgłosznie patentowe: Struktura detektora UV oraz sposób wykonania struktury detektora UV
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
       Nr zgłoszenia: P.400285
       Data zgłoszenia: 07.08.2012

 • Zgłosznie patentowe: Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożu
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
       Nr zgłoszenia: P.400284
       Data zgłoszenia: 07.08.2012

 • Zgłosznie patentowe: Zawiesina luminescencyjna i sposób wytwarzania zawiesiny kropek kwantowych ZrO2
  o właściwościach luminescencyjnych

  Sergiy Yatsunenko, Marek Godlewski, Joanna Grzyb
       Nr zgłoszenia: P.399955
       Data zgłoszenia: 13.07.2012

 • Zgłosznie patentowe: Struktura detektora UV oraz sposób wykonania struktury detektora UV
  Ewa Przeździecka, Adrian Kozanecki
       Nr zgłoszenia: P.399789
       Data zgłoszenia: 03.07.2012

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania przewodzącego kompozytu na bazie ZrO2
  Sergiy Yatsunenko, Marek Godlewski
       Nr zgłoszenia: P.399664
       Data zgłoszenia: 25.06.2012

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania przewodzącego kompozytu emitującego promieniowanie w zakresie widzialnym
  Sergiy Yatsunenko, Marek Godlewski
       Nr zgłoszenia: P.399663
       Data zgłoszenia: 25.06.2012

 • Zgłosznie patentowe: Struktura lasera półprzewodnikowego
  Henryk Teisseyre, Adrian Kozanecki
       Nr zgłoszenia: P.399455
       Data zgłoszenia: 06.06.2012

 • Zgłosznie patentowe: Struktura lasera półprzewodnikowego
  Henryk Teisseyre, Adrian Kozanecki
       Nr zgłoszenia: P.399454
       Data zgłoszenia: 06.06.2012

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wykonania organicznej cienkowarstwowej komórki pamięci oraz organiczna cienkowarstwowa komórka pamięci
  Grzegorz Łuka, Marek Godlewski, Elżbieta Guziewicz
       Nr zgłoszenia: P.398110
       Data zgłoszenia: 14.02.2012

 • Zgłosznie patentowe: Hydrotermalny sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożach półprzewodnikowych
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
       Nr zgłoszenia: P.39802
       Data zgłoszenia: 06.02.20122011   
 • Zgłosznie patentowe: Sposób pasywacji nanostruktur ZnO
  Anna Baranowska-Korczyc, Krzysztof Fronc, Danek Elbaum
       Nr zgłoszenia: P.396364
       Data zgłoszenia: 16.09.2011

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożach półprzewodnikowych
  Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki, Marek Godlewski
       Nr zgłoszenia: P.396282
       Data zgłoszenia: 09.09.2011

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania nanosłupków ZnO na podłożach półprzewodnikowych
  Marek Godlewski, Bartłomiej Witkowski, Łukasz Wachnicki
       Nr zgłoszenia: P.395661
       Data zgłoszenia: 15.07.2011

 • Zgłosznie patentowe: Przezroczysta struktura tranzystora polowego oraz sposób wykonania przezroczystej struktury tranzystora polowego
  Sylwia Gierałtowska, Łukasz Wachnicki, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski
       Nr zgłoszenia: P.395639
       Data zgłoszenia: 13.07.2011

 • Zgłosznie patentowe: Niskotemperaturowy sposób wytwarzania epitaksjalnych warstw tlenku cynku
  Łukasz Wachnicki, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski
       Nr zgłoszenia: P.395443
       Data zgłoszenia: 27.06.2011

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania objętościowych kryształów półprzewodników oraz urządzenie
  do stosowania tego sposobu

  Zbigniew Żytkiewicz
       Nr zgłoszenia: P.395334
       Data zgłoszenia: 17.06.2011

 • Zgłosznie patentowe: Złącze prostujące Ag/ZnO oraz sposób wykonania tego złącza
  Tomasz Krajewski, Grzegorz Łuka, Elżbieta Guziewicz, Marek Godlewski, Krzysztof Kopalko
       Nr zgłoszenia: P.394422
       Data zgłoszenia: 01.04.2011

 • Zgłosznie patentowe: Homozłącze ZnO oraz sposób wykonania tego homozłącza
  Marek Godlewski, Elżbieta Guziewicz, Krzysztof Kopalko
       Nr zgłoszenia: P.394298
       Data zgłoszenia: 22.03.20112010   
 • Zgłosznie patentowe: Dioda luminescencyjna emitująca światło białe oraz sposób wytwarzania diody luminescencyjnej wytwarzającej światło białe
  Henryk Teisseyre
       Nr zgłoszenia: P.393292
       Data zgłoszenia: 15.12.2010

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania niedomieszkowanego siarczku ołowiawego typu n
  Andrzej Szczerbakow
       Nr zgłoszenia: P.392848
       Data zgłoszenia: 03.11.2010

 • Zgłoszenie patentowe: Czujnik gazów i/lub substancji organicznych.
  A. Stafiniak, B. Boratyński, I. Zborowska-Lindert, A. Szyszka, M. Ramiączek-Krasowska, R. Paszkiewicz,
  M. Tłaczała, A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum
       Nr zgłoszenia: P.392218
       Data zgłoszenia: 24.08.2010
  We współpracy z grupą z Politechniki Wrocławskiej (Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki) powstał czujnik gazów i substancji organicznych, skonstruowany na bazie nanowłókien ZnO, otrzymywanych w Instytucie Fizyki PAN (A. Baranowska-Korczyc, K. Fronc, D. Elbaum). Ceramiczne, półprzewodnikowe nanowłókna uzyskiwane są za pomocą elektroprzędzenia i następującego po nim wygrzewania.

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania jednorodnych płytek półprzewodnikowych z CdTe
  Rafał Jakieła
       Nr zgłoszenia: P.391864
       Data zgłoszenia: 16.07.2010

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania warstwowego nano-kompozytowego materiału termoelektrycznego
  Michał Szot, Piotr Dziawa, Krzysztof Dybko, Badri Taliashvili
       Nr zgłoszenia: P.391233
       Data zgłoszenia: 14.05.2010

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania kontaktów omowych do półizolujących płytek z (Cd,Mn)Te
  Andrzej Mycielski, Marta Witkowska-Baran
       Nr zgłoszenia: P.390989
       Data zgłoszenia: 15.04.2010

 • Zgłosznie patentowe: Urządzenie do topienia strefowego
  Andrzej Mycielski, Marta Witkowska-Baran
       Nr zgłoszenia: P.390989
       Data zgłoszenia: 15.04.2010

 • Zgłosznie patentowe: Urządzenie do topienia strefowego
  Andrzej Szczerbakow
       Nr zgłoszenia: P.390752
       Data zgłoszenia: 17.03.20102009   
 • Zgłosznie patentowe: Sposób wytwarzania monokryształów związków półprzewodnikowych
  Andrzej Mycielski
       Nr zgłoszenia: P.390002
       Data zgłoszenia: 22.12.2009

 • Zgłosznie patentowe: Sposób wywarzania materiału termoelektrycznego
  Andrzej Szczerbakow
       Nr zgłoszenia: P.389802
       Data zgłoszenia: 07.12.2009

 • Zgłosznie patentowe: Sposób otrzymywania polikryształów związków półprzewodnikowych i urządzenie
  do otrzymywania tych polikryształów

  Andrzej Mycielski
       Nr zgłoszenia: P.389480
       Data zgłoszenia: 05.11.2009

 • Zgłosznie patentowe: Detektor Termoluminescencyjny
  Andrzej Suchocki, Marek Berkowski, Yaroslav Zhydachevskyy
       Nr zgłoszenia: P.388778
       Data zgłoszenia: 11.08.2009