INSTYTUT FIZYKI PAN
Rada Naukowa
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
 
Warszawa, dnia 19 listopada 2020 r.  


ZAWIADOMIENIE O ZDALNEJ PUBLICZNEJ OBRONIE
ROZPRAWY DOKTORSKIEJ
  Rada Naukowa Instytutu Fizyki PAN uprzejmie zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2020 roku o godzinie 1100 odbędzie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej 
mgr. Jacka Dobrzynieckiegopt.: "Tunelowanie kilku oddziałujących ultrazimnych atomów do otwartej przestrzeni"


 
Promotor: dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN
Recenzenci: dr hab. Jan Chwedeńczuk
  prof. dr hab. Jacek Dziarmaga


Rozprawa doktorska wraz z recenzjami oraz jej streszczeniem jest do wglądu w Bibliotece Instytutu Fizyki PAN, al. Lotników 32/46, Warszawa
oraz na stronie internetowej Rady Naukowej Instytutu Fizyki PAN.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w sposób zdalny. (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695) art. 63 ust. 5 p. 6 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2).

Udział w zdalnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr. Jacka Dobrzynieckiego wymaga posiadania aktywnego konta w bezpłatnej usłudze Zoom. Osoby nieposiadające konta mogą się zarejestrować za pomocą strony https://zoom.us/signin

Zarejestrowana osoba może uczestniczyć w obronie poprzez link podany poniżej:

https://zoom.us/j/97297182396?pwd=bVRmNm1pQUdxNkdIbklIeXJRZ0ZIdz09

W dniu spotkania po kliknięciu na ten link zostaną Państwo automatycznie połączeni z pokojem wideokonferencyjnym.


Przewodniczący Rady Naukowej IF PAN
        prof. dr hab. Jacek Kossut